Om klubben - lidt historie.

Den 6. januar 1983 var der indkaldt til møde for alle, der spillede harmonika, og som kunne tænke sig at være med i en harmonikaklub. Mødet blev holdt i Søndersøparkens Festsal , og det blev et stort tilløbsstykke. Iflg. avisen var der 95 fremmødte, og heraf havde 30 harmonikaen med, men det betød nok også noget, at Lille Palle mødte op. Det var en stor succes, og inden dagen var omme, var der tegnet 51 nye medlemmer. Der var nu 17 harmonikaklubber i landet.

Den 18. januar 1983 var der så stiftende generalforsamling med 41 fremmødte, som trodsede det dårlige vejr, ja helt fra Gedsted kom der en. Klubben talte nu 58 medlemmer.

Den første øveaften var den 1. februar 1983. I starten øvede vi på Søndre skole. Den første optræden havde vi allerede den 28. maj ved en idrætsfest på Liseborgcentret her i Viborg, og igen i juni var der to gange bud efter os. Siden har vi så deltaget i utallige træf, underholdt på plejehjem, underholdt ved Sct. Hans fester m.m. og givet koncerter på bl.a. Borgvold og på Hjultorvet her i Viborg.

Vi er nu ca. 25 medlemmer i klubben, et antal, som vi har holdt nu i flere år og også passer meget godt til de fysiske rammer, men vi optager da gerne flere nye medlemmer. Vi øver hver tirsdag aften fra kl. 19.00 - 21.30 på Overlund Skole, hvor der møder 15 - 20 medlemmer op. Vi spiller en time, og så er der en halv times pause, hvor nogle har kaffe med, eller man bare hygger sig med hinanden inden vi går ind og spiller en time mere.

Vi har selv holdt harmonikatræf hvert 5. år, og i år er det så vort 25 års jubilæum, det gælder, og som for 25 år siden har Lille Palle lovet at  kikke forbi. Han er jo stadig med og har længe ligget i toppen af Dansktoppen med "Kræmmermarkedsvalsen".

.Vi har i år søgt Tuborgfondet og fået et beløb, for hvilket klubben har købt 2 nye Yamaha højttalere, 1 Peavey medhørs-højttaler, 6 Shure mikrofoner til harmonika, 2 Shure sangmikrofoner plus diverse stativer og tilhørende kabler. Vi siger en stor tak til Tuborgfondet .

 

Her er vi så med det nye udstyr.